Call Today (614) 332-1828

KAI 4 Shelf Bookcase

KAI 4 Shelf Bookcase

$215.00

New KAI 4 Shelf Bookcase

Measurements: 30″W x 14″D x 48″H